Oferta edukacyjna przedszkola w Wejherowie "Raj Malucha"

Ramowy rozkład dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, pracy i zabawy.

6.00 – 8.00

schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze,

zabawy dowolne , tworzenie okazji do wymiany informacji,

rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe i integrujące,

czynności higieniczno - porządkowe

8.00 – 13.00 realizacja podstawy programowej


8:00 – 8:45

zabawy integrujące grupę, dydaktyczne , tematyczne ,zabawy

o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i

stymulacyjnym z grupą i w zespołach, ćwiczenia ogólnorozwojowe –

np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotoryczną,

grupowe zabawy logopedyczne


8.45 - 9.00

zestaw ćwiczeń porannych ,czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

9.00 - 9.30

śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie ,

9.30 – 11.00

realizacja zadań edukacyjnych wg opracowanych programów

wychowania i edukacji przedszkolnej oraz innowacji pedagogicznej


11.00 – 11.45

zabawy na placu zabaw, spacery, wycieczki ,obserwacje

przyrodnicze , zabawy sportowe, zabawy z

niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacja ustawiczna, praca

indywidualna i praca w małych zespołach, rozwijanie specyficznych

właściwości psychofizycznych, cech i uzdolnień dzieci

11.45 – 12.00

czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 13.00

obiad - dwu daniowy i realizacja zadań programowych w tym zakresie

13.00 – 14.30

odpoczynek dzieci , zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali,

czytanie literatury , słuchanie bajek muzycznych

14.30 – 15.00

podwieczorek i realizacja zadań programowych w tym zakresie

15.00 – 18.00

zabawy wynikające z zainteresowań dzieci , zabawy integracyjne ,zabawy

sportowe, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu ,praca indywidualna,

rozchodzenie się dzieci

Podsumowanie dnia.
Aktualności

Edukacja przyrodnicza na żywo!

17.10.2013

Aktualności - Przedszkole Raj Malucha - w Wejherowie -

zaprasza Przedszkolaków na spotkanie z udziałem specjalnie ułożonych do pracy z dziećmi sów, sokołów i jastrzębi,

które odbędzie się 30 października 2013r. o godzinie 10:00.

Zebranie dla Rodziców

27.09.2013

Aktualności - Przedszkole Raj Malucha - w Wejherowie -

serdecznie zaprasza wszystkich rodziców naszych przedszkolaków na zebranie,

które odbędzie się w czwartek 03.10.2013 r. o godzinie 16.00.

Teatrzyk kukiełkowy "Czerwony Kapturek"

19.09.2013

Aktualności - Przedszkole Raj Malucha - w Wejherowie -

zaprasza Przedszkolaków na Teatrzyk kukiełkowy pt. "Czerwony Kapturek",

który odbędzie się w naszym przedszkolu 25 września 2013r. o godzinie 13:00.

Urodziny Tymoteusza

27.08.2013

Aktualności - Przedszkole Raj Malucha w Wejherowie.

Tylko słonecznych dni Ci życzymy,

na te deszczowe parasol pożyczymy,

niech Twoje marzenia doczekają spełnienia,

a promiennego uśmiechu życzymy Ci na jednym wdechu!

Zgłoś dziecko
Subskrypcja newslettera
Google+