Co to jest punkt przedszkolny

Różnice pomiędzy Punktem Przedszkolnym, a Przedszkolem

W 2008 r. minister edukacji Katarzyna Hall na mocy rozporządzenia wprowadziła do systemu oświaty w Polsce dwie nowe alternatywne formy wychowania przedszkolnego: punkt przedszkolny oraz zespół wychowania przedszkolnego. Decyzja podyktowana była zbyt małą liczbą miejsc w przedszkolach, a co za tym idzie zbyt niskim odsetkiem dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej. Tworzenie punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego miało wyrównać szanse edukacyjne dzieci w wieku 3-5 lat zwłaszcza z terenów wiejskich lub ze środowisk zaniedbanych edukacyjnie. Jak sama minister Hall wówczas podkreślała alternatywne formy wychowania przedszkolnego mają się różnić od znanych już przedszkoli jedynie formą organizacyjną. W przedszkolach dzieci z reguły przebywają od wczesnych godzin rannych do późnego popołudnia. W alternatywnych formach wychowania przedszkolnego pobyt dziecka nie musi być tak długi, aby w pełni realizować edukacje przedszkolną.

Punkt przedszkolny, a przedszkole ?


Zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. Mamy takie same prawa i obowiązki (m.in. realizujemy program wychowania przedszkolnego przygotowany w oparciu o całą obowiązującą podstawę programową, prowadzimy obserwacje pedagogiczne, sporządzamy diagnozę gotowości szkolnej, realizujemy roczny obowiązek przedszkolny, współpracujemy ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, współdziałamy z rodzicami, zatrudniamy nauczycieli z wymaganymi ustawowo kwalifikacjami, realizujemy zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne itp.) Podlegamy tak samo jak przedszkola kontroli m.in. ze strony Urzędu Miasta Wydział Oświaty, Kuratorium Oświaty, Sanepid itd..

Różnić nas może jedynie forma organizacji. Zgodnie z obowiązującym nas Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, § 7 minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonych w punkcie lub zespole wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar tych zajęć wynosi: 12 godzin w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci, 16 godzin w grupie 16-19 dzieci oraz 20 godzin w grupie 20 - 25 dzieci. Jest to czas minimalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby punkty funkcjonowały dłużej i wiele z nich tak właśnie działa.

Druga różnica organizacyjna to wielkość alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Punkty przedszkolne są mniejszą formą placówki oświatowej niż przedszkola zwłaszcza te publiczne. Zajęcia w punktach mogą być prowadzone w grupach od 3 do 25 dzieci. Gwarantuje to kameralność placówki i większą indywidualizację procesu nauczania.
Aktualności

Edukacja przyrodnicza na żywo!

17.10.2013

Aktualności - Przedszkole Raj Malucha - w Wejherowie -

zaprasza Przedszkolaków na spotkanie z udziałem specjalnie ułożonych do pracy z dziećmi sów, sokołów i jastrzębi,

które odbędzie się 30 października 2013r. o godzinie 10:00.

Zebranie dla Rodziców

27.09.2013

Aktualności - Przedszkole Raj Malucha - w Wejherowie -

serdecznie zaprasza wszystkich rodziców naszych przedszkolaków na zebranie,

które odbędzie się w czwartek 03.10.2013 r. o godzinie 16.00.

Teatrzyk kukiełkowy "Czerwony Kapturek"

19.09.2013

Aktualności - Przedszkole Raj Malucha - w Wejherowie -

zaprasza Przedszkolaków na Teatrzyk kukiełkowy pt. "Czerwony Kapturek",

który odbędzie się w naszym przedszkolu 25 września 2013r. o godzinie 13:00.

Urodziny Tymoteusza

27.08.2013

Aktualności - Przedszkole Raj Malucha w Wejherowie.

Tylko słonecznych dni Ci życzymy,

na te deszczowe parasol pożyczymy,

niech Twoje marzenia doczekają spełnienia,

a promiennego uśmiechu życzymy Ci na jednym wdechu!

Zgłoś dziecko
Subskrypcja newslettera
Google+