:D Wkrótce będę Przedszkolakiem :D

Pójście dziecka do przedszkola jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla niego, ale również dla rodziców.

To pierwszy przełomowy moment w jego życiu, a zarazem milowy krok do znacznej samodzielności. Możemy dziecku wytłumaczyć, że dostaje ono swoje własne zadanie – ma od tej pory uczęszczać do przedszkola, tak jak rodzice uczęszczają do pracy, a rodzeństwo do szkoły. Dziecko staje się członkiem rodziny, który po raz pierwszy dostaje konkretne zadanie i obowiązek, tak jak pozostali.

Aby złagodzić przejście dziecka rodzice wraz z dziećmi mają możliwość uczestniczyć w nieodpłatnej adaptacji przedszkolnej, która odbędzie się w dniach od 27 do 30 sierpnia 2012r. w godzinach 16.00 – 18.00.

Specjalny program adaptacyjny, przygotowany przez nasz zespół, skierowany jest zarówno do nowych przedszkolaków, jak i ich rodziców. Jego celem jest maksymalne przybliżenie im charakteru nowego środowiska. Dzieci powoli eksplorują świat przedszkolny oswajając się z miejscem, wyposażeniem sali czy poznając swoich przyszłych kolegów i wychowawców. Wszystko to w przyjaznej i spokojnej atmosferze, którą zapewnia obecność rodziców.

Plan sierpniowego programu adaptacyjnego


Zajęcia odbywają sie w nowej grupie dzieci. Mają one na celu ułatwienie dzieciom i rodzicom rozłąkę, przyzwyczajenie do przestrzeni przedszkola, kolegów i koleżanek, wychowawcy oraz do zasad i ram, które organizują życie przedszkolne.

Zajęcia obejmują cztery spotkania. W ramach planu każdego dnia pojawią się elementy tworzące ramy tego, co dzieje się na co dzień w przedszkolu:


 • W poniedziałek będziemy poznawać przedszkole jak również odbędą się warsztaty fotograficzne z p. Anną Jaedtka-Pranczk, oraz zajęcia taneczne z p. Agnieszką Rybacką
 • we wtorek zajęcia z języka angielskiego poprowadzi p. Aidan Murphy, oraz odbędą się konsultacje z psychologiem p. Małgorzatą Zienka
 • w środę odwiedzi nas p. Katarzyna Herman i będziemy bawić się razem z Rodzicami na rytmice
 • a w czwartek odbędą się warsztaty plastyczne z p. Natalią Narloch

Mam nadzieję, że program ten pozwoli dzieciom i ich rodzicom bez stresowo pokonać trudne chwile jakie pojawią się w pierwszych dniach nowego etapu w życiu dziecka i jego rodziny. Pomoże przygotować przyszłych przedszkolaków do uczestnictwa w życiu przedszkolnym. Stworzy warunki ku temu, by dziecko nie czuło się obco i jak najszybciej zaczęło aktywnie funkcjonować w społeczności przedszkolnej, a rodzice nabrali zaufania do fachowej opieki całego personelu przedszkolnego.

Jeszcze kilka słów o samej adaptacji…


Pójście dziecka do przedszkola to nowa sytuacja jest dla całej rodziny stresująca, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby pierwsze przedszkolne doświadczenia były pozytywne. Dlatego obejmujemy nowych podopiecznych i ich rodziców programem adaptacyjnym. Zachęcamy, aby rodzice potraktowali ten czas jak ważne wydarzenie rodzinne. Wspólne przygotowania, ciepło i wsparcie emocjonalne okazywane dziecku sprawią, że będzie się ono czuło pewniej i bezpieczniej.

Oczywiście rozłąka z rodzicami jest dla wielu dzieci bardzo trudna. Widoczne jest to w reakcjach towarzyszących dzieciom – niektóre płaczą, inne stawiają opór. Przystosowanie się do nowych warunków w nieznanym środowisku nie jest łatwe.

Jednak po pewnym czasie (niekiedy jest to kilka dni, innym razem nawet kilka tygodni), większość dzieci przekonuje się, że w przedszkolu jest bezpiecznie i ciekawie, że można tu spotkać miłe osoby, dobrze się pobawić, i – co najważniejsze – że rodzice zawsze wracają po nie o stałej porze (np. po obiedzie, po podwieczorku, etc.)

Celem programu adaptacyjnego jest:
 • ułatwienie dziecku przekroczenia progu dom – przedszkole
 • przygotowanie dziecka do życia w nowym środowisku wychowawczym
 • pomoc dziecku w rozumieniu specyfiki tego, co dzieje się w przedszkolu
 • maksymalna koncentracja na dziecku które jest w okresie adaptacji
 • zdobycie zaufania dziecka do nauczycieli, i rodziców do naszego przedszkola
 • ograniczenie do minimum obciążenia psychicznego podczas procesu adaptacyjnego
 • zapoznanie rodziców z zasadami panującymi w przedszkolu i obowiązującymi zwyczajami
 • pokazanie rodzicom metod pracy z dzieckiem, wsparcie ich fachową radą psychologiczną oraz literaturą
 • ścisła współpraca rodziców i wychowawców grupy

Spotkania adaptacyjne opierają się na zabawach ruchowych, elementach zajęć plastycznych i muzycznych, zabawie dowolnej i organizowanej przez nauczycielkę. Dzieci poznają pierwsze zasady funkcjonowania życia przedszkolnego, uczą się skupiania uwagi na jednej czynności przez dłuższy czas. Wchodzą też w pierwsze kontakty społeczne z rówieśnikami, nabywają umiejętności komunikowania się z innymi za pomocą słów, gestów, mimiki twarzy. Wszystkie te elementy będą konsekwentnie rozwijane w czasie kolejnych miesięcy pobytu dziecka w placówce.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci oraz ich Rodziców do naszego Przedszkola.
Google+