Oferta przedszkola "Raj Malucha" w Wejherowie

Zajecia sportowe

spis treści

1. Oferta przedszkola

2. Religia - zajęcia i metody

3. Bajkoterapia

4. Język angielski

5. Zajecia sportowe

6. Zajęcia taneczne

7. Zajęcia plastyczne

8. Zabawy fundamentalneSport to samo zdrowie - zajęcia i metody


Ruch, zabawa i sport w Przedszkolu Raj Malucha będą ukierunkowane na następujące cele: • wychodzić naprzeciw elementarnej potrzebie poruszania się i rozładowania energii
 • zapewnić dzieciom radość podczas gier i zabaw
 • umożliwiać rozwój fizyczno-motoryczny
 • rozwijać pozytywny stosunek do siebie samego, swego ciała i umiejętności

Zajęcia wg metody Weroniki Sherborne
Metoda wykorzystywana na zajęciach bazuje na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej z wykorzystaniem ruchu, kontaktu fizycznego, piosenki, muzyki i wierszyków.

Zajęcia pomagają dziecku w:
 • poznaniu swojego ciała
 • zorientowaniu się w przestrzeni
 • nabraniu pewności siebie i wiary we własne możliwości
 • nauczeniu aktywnego i twórczego życia
 • zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa
 • nabyciu umiejętności współpracy i współdziałania z jedną osobą jak i z całą grupą

Gry i zabawy
Zabawa jest dla dziecka podstawową formą aktywności ruchowej. Gry i zabawy wpływają pozytywnie na sprawność dziecka. W czasie wykonywania ćwiczeń ruchowych, udziału w grach i zabawach ruchowych rozwijają się wszystkie cechy motoryki, takie jak: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość oraz umiejętności ruchowe potrzebne w codziennym życiu. Kształtują umiejętność określenia odległości, ciężaru, wytrzymałości, dostarczają dzieciom wielu nowych wrażeń i wiadomości o otoczeniu, uczą spostrzegawczości a także logicznego myślenia.

Dzieci biorą udział w wielu różnych, odmiennych grach i zabawach miedzy innymi:
 • zabawy ze śpiewem
 • zabawy orientacyjno - porządkowe
 • zabawy na czworakach
 • zabawy i gry bieżne
 • gry i zabawy rzutne
 • zabawy i gry skoczne

Zabawy ruchowe wywierają dobroczynny wpływ na takie cechy charakteru jak:
 • samodzielność
 • pomysłowość
 • panowanie nad sobą
 • dokładność
 • zdyscyplinowanie

Prawidłowe wychowanie fizyczne dzieci już od najmłodszych lat jest niezbędne dla ich harmonijnego, psychicznego i fizycznego rozwoju.
Google+