Oferta przedszkola "Raj Malucha" w Wejherowie

Zabawy fundamentalne

spis treści

1. Oferta przedszkola

2. Religia - zajęcia i metody

3. Bajkoterapia

4. Język angielski

5. Zajecia sportowe

6. Zajęcia taneczne

7. Zajęcia plastyczne

8. Zabawy fundamentalne

To program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować z Dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Dziecko rodzi się z liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia myśli, którymi Rodzic pobudza Dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.

Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową i przyrodniczą. Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych Dzieci. W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia.

Dzięki programowi nauczyciele, rodzice lub opiekunowie otrzymują informacje na temat wrodzonych talentów i zdolności Dziecka oraz zbiór pomysłów, jak je rozwinąć. Sposobem są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły Dziecka. Zabawy fundaMentalne w sposób prosty i zrozumiały wyjaśniają kwestię stymulacji intelektualnej Dziecka, łącząc w sobie część teoretyczną (podręcznik), oraz część praktyczną (zbiór setek gier i zabaw). Placówki edukacyjne otrzymują zaś usystematyzowany katalog gier i zabaw, które można stosować zarówno w zajęciach grupowych, jak i indywidualnych.

Program Zabawy fundaMentalne może również pełnić rolę diagnostyczną rozwoju intelektualnego Dziecka, gdyż we wszystkich grach oprócz podziału na rodzaj inteligencji znajduje się informacja, dla jakiego wieku przeznaczona jest ta gra. Jeśli Dziecko nie jest w stanie wykonać poszczególnych zadań, z łatwością możemy przejść do gier z niższego przedziału wiekowego. Program spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka i jest połączeniem wielu metod, np. do nauki czytania została wykorzystana metoda czytania globalnego Glenna Domana, a przy zabawach kształtujących umiejętność pisania i umiejętności matematyczne - elementy metody Marii Montessori. Program stworzony został w Wielkiej Brytanii przez dwóch badaczy w dziedzinie nowoczesnej edukacji: Colina Rosea i Gordona Drydena (współautor książki Rewolucja w uczeniu). Zyskał on pozytywną recenzję m.in. prof. dr hab. Marty Bogdanowicz (psycholog dziecięcy), R. Czabaj Przewodniczącej PTD, dr Marii Piszczek z CMPPP, oraz konsultantów metodycznych i nauczycieli przedszkolnych.

Piramida szczęścia
Rozwój dziecka można dobrze przedstawić w postaci bloków i kamieni węgielnych. Należy je układać w określonych miejscach, krok po kroku, a rezultatem będzie szczęście dziecka. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparty jest cały program "Zabaw fundaMentalnych" składa się on z Fundamentu, Umiejętności, Cech Charakteru, Wartości i wyznaczeniu konkrentego Celu.Maluchy uczą się poprzez zabawę !!!
Zabawa to coś więcej niż opiekowanie się dzieckiem. Zabawa, dobra zabawa to inwestowanie w harmonijny, wielostronny rozwój dziecka w budowanie fundamentów jego dobrostanu, kompetencji i szczęścia.
Google+